Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Roger Olofsson Bagge

Docent, överläkare, Kirurgkliniken /SU/Sahlgrenska


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev