Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Roland Fiskesund

ST-läkare, PhD, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (C2:66)/Karolinska Universitetslaboratoriet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev