Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Staffan Janson

Professor emeritus, barnläkare, /Karlstads universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev