Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Tomas Richtnér

Överläkare , Hudkliniken/Södersjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev