Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ulf-Henrik Mellqvist

Docent, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev