Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Allergologi

 • Rubrik
  Författare

 • Allergi, säsongsbunden, pollenallergi
 • Docent, överläkare Alf Tunsäter, Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar/Skånes Universitetssjukhus, Lund

 • Allergisk rinit, persisterande (perenn)
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Anafylaxi, barn
 • Överläkare Carola Kullberg-Lindh, Barn- och Ungdomsmottagningen/Lerum

 • Anafylaxi, vuxna
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Astma, akut – vuxna
 • Docent, överläkare Alf Tunsäter, Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar/Skånes Universitetssjukhus, Lund

 • Astma, barn – akut behandling
 • Docent, överläkare Bill Hesselmar, /Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus

 • Astma, barn – utredning och behandling
 • Docent, överläkare Bill Hesselmar, /Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus

 • Astma, biologisk behandling (svår astma)
 • Professor, överläkare Leif Bjermer, Hjärt-Lung divisionen/Skånes universitetssjukhus Lund
  Docent, överläkare Alf Tunsäter, Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar/Skånes Universitetssjukhus, Lund

 • Astma, vuxna – utredning och behandling
 • Docent, överläkare Alf Tunsäter, Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar/Skånes Universitetssjukhus, Lund

 • Astma, yrkesrelaterad
 • Docent, överläkare Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Atopiskt eksem
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bett och sting – översikt
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Eosinofil esofagit
 • Med dr, specialistläkare Helen Larsson, ÖNH-kliniken/NÄL

 • Eosinofil esofagit hos barn och ungdomar
 • Biträdande överläkare Helena Thulin, Enheten för pediatrisk gastroenterologi och nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

 • Fukt- och mögelrelaterade hälsobesvär
 • Docent, överläkare Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Födoämnesöverkänslighet
 • Med dr, överläkare, allergolog Georgios Rentzos, Institutionen för Medicin/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet

 • Födoämnesöverkänslighet med kroniska symtom
 • Med dr, överläkare, allergolog Georgios Rentzos, Institutionen för Medicin/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet

 • Hosta
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Hypersensitivitetspneumonit
 • Professor Magnus Sköld, Medicinsk enhet Lung- och Allergisjukdomar/Tema Inflammation och Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 • Komjölksallergi, barn – utredning och behandling
 • Överläkare Carola Kullberg-Lindh, Barn- och Ungdomsmottagningen/Lerum

 • Komjölksallergi, kostbehandling
 • Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se

 • Kontakteksem
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Kronisk spontan urtikaria
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Kvalsterallergi
 • Professor, överläkare Leif Bjermer, Hjärt-Lung divisionen/Skånes universitetssjukhus Lund
  Docent, överläkare Alf Tunsäter, Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar/Skånes Universitetssjukhus, Lund

 • Köttallergi
 • Med dr, överläkare Teet Pullerits, Allergimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Läkemedelsreaktioner och hud
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Näspolyper
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Rinit, allergisk och dess inverkan på Astma (ARIA)
 • Docent Kenneth Holmberg, Öron-näsa-halsavdelningen/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet / Aleris Specialistmottagning Axessmottagningen Göteborg

 • Rinit, vasomotorisk
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Rinit, yrkesrelaterad
 • Docent, överläkare Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Spirometri
 • Med dr, specialistläkare David Aronsson, Lung- och allergimottagning/Skånes Universitetssjukhus

 • Vasoaktiva läkemedel – Lathund
 • Docent, överläkare Hans Blomqvist, Anop-IVA-kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Visar översikter (32)

Prenumerera på våra nyhetsbrev