Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Geriatrik

 • Rubrik
  Författare

 • Agitation och aggressivitet vid demens
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Demens – utredning i primärvård
 • Adjungerad universitetslektor, verksamhetschef, specialist i allmänmedicin Anna Segernäs Kvitting, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård (PRNV)/Linköpings universitet

 • Demens – utredning specialistnivå
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Femurfraktur, cervikal
 • Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal

 • Femurfraktur, diafysär, hos vuxna
 • Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal

 • Femurfraktur, pertrokantär (PTFF)
 • Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal

 • Femurfraktur, subtrokantär
 • Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal

 • Förmaksflimmer/fladder
 • Med dr Björn Hornestam, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Östra

 • Förstoppning, kronisk
 • Professor Magnus Simrén, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI)
 • Professor Claes Held, Uppsala Clinical Research Centre och Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Hjärtsvikt, akut
 • Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hjärtsvikt, kronisk – med reducerad systolisk funktion (HFrEF)
 • Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Höftledsartros, coxartros
 • Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
  Docent, överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet

 • Knäledsartros, gonartros
 • Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
  Docent, överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet

 • Kognitiva störningar/demenssjukdomar, differentialdiagnoser
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Konfusion
 • Specialist i allmänmedicin Tobias Sivlér, Onkologkliniken/Sundsvalls sjukhus
  Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Ledprotesinfektioner
 • Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Minnesstörningar (Lindriga kognitiva symtom)
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Misshandel av äldre
 • Med dr, specialistläkare, Hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson, /Region Blekinge
  ST-läkare i akutsjukvård, PhD-student Karin Erwander, /Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/Lunds Universitet

 • Muntorrhet
 • Docent, övertandläkare Inger Wårdh, Institutionen för odontologi/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Nattliga urinträngningar (nokturi)
 • Uroterapeut Märta Lauritzen, Urologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Marie Degerblad, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Johan Lökk, Geriatriska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Christian Falconer, Kvinnokliniken/Danderyds sjukhus
  Docent, överläkare Aino Fianu Jonasson, /Karolinska Universitetssjukhuset

 • Osteoporos, primär
 • Professor, universitetssjukhusöverläkare Mattias Lorentzon, Enheten för Geriatrik/SU/Mölndals sjukhus
  Professor Dan Mellström, Geriatriska Kliniken/SU/Mölndals sjukhus

 • Palliativ vård – allmänt
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Palliativ vård – andnöd
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Palliativ vård – gastrointestinala symtom
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Palliativ vård – nutrition
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Palliativ vård – oro
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Palliativ vård – smärtbehandling
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Parkinsons sjukdom, bakgrund och behandlingsprinciper
 • Docent Filip Bergquist, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Parkinsons sjukdom, behandlingsmodell
 • Docent Filip Bergquist, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Sköra äldre och läkemedel
 • Överläkare Eva Oskarsson, Sundsvalls sjukhus /Region Västernorrland
  Leg Apotekare, AT-läkare Emelie Sörqvist Fagerberg, /

 • Smärta, långvarig – hos äldre
 • Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, AnOpIva kliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Stroke, akut
 • Professor Bo Norrving, Neurologkliniken/Skånes Universitetssjukhus i Lund

 • Stroke, rehabilitering
 • Med dr, specialistläkare Xiaolei Hu, Neurorehab, Neuro-Huvud-Hals Centrum,/Norrlands Universitetssjukhus
  Professor, överläkare Katharina Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Trycksår – prevention och behandling
 • Professor Christina Lindholm, /Sophiahemmet Högskola

Visar översikter (35)

Prenumerera på våra nyhetsbrev