Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Gynekologi/Obstetrik

 • Rubrik
  Författare

 • Abort
 • Professor, överläkare Kristina Gemzell-Danielsson, Inst för kvinnor och barns hälsa/Karolinska Institutet
  Docent, överläkare Helena Kopp Kallner, Kvinnokliniken/Danderyds Sjukhus

 • Adherenser
 • Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga

 • Akuta gynekologiska buksmärtor
 • Överläkare Emilia Alfonzo, Kvinnokliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Ann-Charlotte Wassén, Kvinnokliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Amenorré
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Amningskomplikationer, mastit
 • Med dr, leg. ssk Gerd Almquist-Tangen, /

 • Amningskomplikationer, mjölkstas
 • Med dr, leg. ssk Gerd Almquist-Tangen, /

 • Amningskomplikationer, smärta
 • Med dr, leg. ssk Gerd Almquist-Tangen, /

 • Amningskomplikationer, svampinfektion
 • Med dr, leg. ssk Gerd Almquist-Tangen, /

 • Amningskomplikationer, sår/fissur på bröstvårta
 • Med dr, leg. ssk Gerd Almquist-Tangen, /

 • Antibiotikaprofylax vid kirurgi
 • Professor emeritus Inga Odenholt, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 • Antikonception
 • Överläkare Helena Hognert, Kvinnokliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Överläkare Emilia Alfonzo, Kvinnokliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bakteriell vaginos
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Bröstrekonstruktion
 • Överläkare Thorir Audolfsson, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  MD, PhD, överläkare, plastikkirurg Andreas Lindahl, Carovivakliniken/Uppsala

 • Candidavaginit
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Cervixcancer
 • Överläkare Gabriel Lindahl, Gynonkologiska sektionen, Onkologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  Docent, överläkare Christer Borgfeldt, KK/Lund SUS

 • Covid-19 hos gravida och ammande kvinnor
 • Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • DVT/lungemboli vid graviditet, m m
 • Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Endometriecancer
 • Docent, överläkare Karin Glimskär Stålberg, Kvinnokliniken/Akademiska Sjukhuset

 • Endometrios
 • Professor, överläkare Matts Olovsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Endometrios, fysioterapeutisk behandling
 • Leg fysioterapeut Cecilia Thulin, VO Kvinnosjukvård/SUS, Malmö

 • Extrauterin graviditet
 • Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Gonorré, genital
 • Överläkare Tomas Richtnér, /

 • Graviditetsdiabetes – hyperglykemi under graviditet
 • Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro
  Docent, Överläkare Helena Fadl, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Örebro

 • Graviditetspsykiatri
 • Med dr, överläkare Jonas Isaksson, /WeMind Ångest-Depression

 • Hepatit B – postexpositionsprofylax
 • Professor emeritus Gunnar Norkrans, Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Herpes simplexvirus typ 2
 • Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hirsutism
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hiv och graviditet
 • Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

 • Hotande förtidsbörd/prematurbörd/för tidig födsel
 • Med dr, överläkare Ingela Hulthén Varli, Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  Med dr, Bitr. överläkare Charlotte Lindblad Wollmann, Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  Med dr, bitr. överläkare Anna Sandström, Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • HPV – Vaccination av ungdomar
 • Barnhälsovårdsöverläkare Sven Arne Silfverdal, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
  Mödrahälsovårdsöverläkare Pia Collberg, Föräldra-barnhälsan/Region Jämtland Härjedalen
  Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Hysterektomi
 • Överläkare Celine Lönnerfors, Kvinnokliniken/Skånes universitetssjukhus

 • Infertilitet, manlig
 • Professor, överläkare Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt Centrum/Lunds universitet Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Infertilitet, utredning
 • Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

 • Inkontinens, kvinnlig
 • Med dr, överläkare Maria Andrada Hamer, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Klamydia, genital
 • Professor, överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 • Klimakteriella besvär
 • Professor emeritus, överläkare Mats Hammar, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Linköping

 • Kondylom
 • Docent Arne Wikström, Hudkliniken/Sesam/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Kvinnlig könsstympning
 • Med dr, överläkare Johannes Leidinger, Kvinnokliniken/Södersjukhuset Stockholm & Mälarsjukhuset Eskilstuna
  Specialistläkare gynekologi och obstetrik Bita Eshraghi, Kvinnokliniken/Södersjukhuset, Stockholm

 • Missfall (upprepade), utredning
 • Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

 • Mola hydatidosa och andra trofoblastsjukdomar
 • Med dr, överläkare Ulrika Joneborg, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Myom
 • Överläkare Anneli Jördens, Gynekologmottagningen/Lasarettet i Enköping

 • Nedre urinvägssymtom, LUTS
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Ovarialcancer
 • Professor, överläkare Elisabeth Åvall Lundqvist, IKE/Onkologen/Linköpings Universitet

 • Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
 • Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

 • Patologiska graviditeter efter IVF eller AIH
 • Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

 • PCOS – Polycystiskt ovarialsyndrom
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Postpartumblödning (Blödning i samband med förlossning)
 • Med dr, överläkare Ingela Hulthén Varli, Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  Med dr, Bitr. överläkare Charlotte Lindblad Wollmann, Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  Med dr, bitr. överläkare Anna Sandström, Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Preeklampsi och eklampsi – Behandling
 • Professor, överläkare Stefan Hansson, Obstetrik och Gynekologi/Lunds Universitet
  Med dr, specialistläkare Ragnhild Hjertberg, Ultragyn/Stockholm
  Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Preeklampsi och eklampsi – Utredning
 • Professor, överläkare Stefan Hansson, Obstetrik och Gynekologi/Lunds Universitet
  Med dr, specialistläkare Ragnhild Hjertberg, Ultragyn/Stockholm
  Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Preimplantatorisk genetisk testning
 • Professor, överläkare Elisabeth Syk Lundberg, Klinisk genetik/Karolinska universitetssjukhuset

 • Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Rikliga menstruationsblödningar
 • Överläkare Anneli Jördens, Gynekologmottagningen/Lasarettet i Enköping

 • Stimulering inför IVF, ICSI
 • Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

 • Syfilis
 • Docent, överläkare Petra Tunbäck, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Transsexualism, könsdysfori
 • Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Med dr Katarina Öberg, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset
  Överläkare, specialist i psykiatri Cecilia Dhejne, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset

 • Turner syndrome
 • Professor Kerstin Landin-Wilhelmsen M.D., Ph.D., Section for Endocrinology, Institution of Medicine, Sahlgrenska University Hospital/Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

 • Turners syndrom
 • Professor, överläkare Kerstin Landin-Wilhelmsen, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Typ 1- och typ 2-diabetes, graviditet
 • Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro
  Docent, Överläkare Helena Fadl, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Örebro

 • Tyreoidea och graviditet
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Urinvägsinfektion, kvinnor
 • Torsten Sandberg, Docent i infektionssjukdomar/Göteborgs universitet

 • Urogenitala besvär efter menopaus (östrogenbrist, vulvovaginal atrofi)
 • Professor emeritus, överläkare Mats Hammar, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Linköping

 • Uterussarkom
 • Docent, överläkare Karin Glimskär Stålberg, Kvinnokliniken/Akademiska Sjukhuset

 • Vaccination av gravida kvinnor och prematura barn
 • Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Vulvacancer
 • Med dr, överläkare Kristina Hellman, Kliniken för Gynekologisk Cancer, ME Bäckencancer/ Tema cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • Ytlig dyspareuni hos kvinnor, fysioterapeutisk behandling (ytliga samlagssmärtor)
 • Leg Fysioterapeut och sexolog, KBT-terapeut steg 1 Sofia Rydhög, Hälsomedicinskt center i Lomma/Barnmorskegruppen Öresund, Malmö/

 • Överaktiv blåsa
 • Specialistläkare urologi Elisabeth Farrelly, Norrlands universitetssjukhus/Urologcentrum Liljeholmen/Umeå/Stockholm

Visar översikter (66)

Prenumerera på våra nyhetsbrev