Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hepatologi

 • Rubrik
  Författare

 • Alkoholinducerad leversjukdom
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Ascites – behandling
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Ascitestappning
 • Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bilirubin
 • ST-läkare Mohammed Hadi, Klinisk Kemi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Gallgångssten med ikterus/kolangit
 • Överläkare Linda Lundgren, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset, Linköping

 • Gilberts syndrom
 • Med dr Steven Shev, Internetmedicin.se/Göteborg
  Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg

 • Gula febern
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Hemokromatos, primär
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Hepatit A – akut
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit A – vaccination
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B – akut
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B – kronisk, behandling
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B – kronisk, utredning
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B – postexpositionsprofylax
 • Professor emeritus Gunnar Norkrans, Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hepatit B – vaccination
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B hos hivpositiva
 • Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet

 • Hepatit C – akut och kronisk
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit C – kronisk, behandling
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit C hos hivinfekterade
 • Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet

 • Hepatit E
 • Professor Heléne Norder, Avd.klin Mikrobiologi/Institutionen för biomedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet

 • Hepatit, alkoholorsakad
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Hepatit, autoimmun
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Hepatit, hypoxisk (ischemisk)
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Hepatit, viral – diagnostik och tolkning av hepatitserologi
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hypertriglyceridemi
 • Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

 • Lever- och gallvägstumörer, benigna
 • Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Lever- och gallvägstumörer, maligna
 • Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Leverbiopsi
 • Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Levercirros
 • Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Levercirros, komplikationer
 • Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Leverprover, patologiska – utredning i öppenvård
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Leverskada – läkemedelsinducerad
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Leversvikt, akut – vuxna
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Levertransplantation
 • Docent, överläkare Staffan Wahlin, PO Övre Buk C177/ /Karolinska Universitetssjukhuset / Huddinge

 • Läkemedelstillförsel vid leversjukdom
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) och Non Alcoholic Steatohepatitis (NASH), vuxna
 • Professor Stergios Kechagias, Mag-tarmmedicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Polycystisk njursjukdom (ADPKD)
 • Docent, överläkare Britta Hylander Rössner, Njurmedicinska kliniken/Karolinska universitetssjukhuset Solna
  Docent, överläkare Anders Fernström, Njurmedicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Porfyria cutanea tarda (PCT)
 • Med dr, överläkare Mikael Alsterholm, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Daphne Vassiliou, Porfyricentrum/Centrum för medfödda metabola sjukdomar och Medicinsk Enhet Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Portavenstrombos
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Primär biliär kolangit (PBC)
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Primär skleroserande kolangit (PSC)
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Schistosomiasis
 • Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland

 • Svampförgiftningar
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Talassemia intermedia
 • Med dr, överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Talassemia major
 • Med dr, överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Transthyretin-amyloidos, familjär
 • Professor Per Westermark, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala Universitet/Uppsala
  Professor Ole Suhr, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
  Med dr, överläkare Intissar Anan, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Visar översikter (46)

Prenumerera på våra nyhetsbrev