Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Klinisk kemi

 • Rubrik
  Författare

 • Antitrombin
 • ST-läkare Olga Tagkalou, Klinisk kemi och transfusionsmedicin/Länssjukhuset i Kalmar

 • Bilirubin
 • ST-läkare Mohammed Hadi, Klinisk Kemi, Diagnostikcentrum/Universitetssjukhuset i Linköping

 • HbA1c
 • ST-läkare Sara Ek, Avdelningen för Klinisk kemi och transfusionsmedicin/Länssjukhuset Kalmar

 • Proteinelektrofores och fria lätta kedjor (FLC)
 • Specialistläkare Johan Skogö, /Västmanlands sjukhus
  Specialistläkare Gergely Talaber, /Skaraborgs sjukhus

 • Troponin I och T
 • ST-läkare Martin Vink, Laboratoriemedicinska Kliniken, Enheten för Klinisk Kemi/Universitetssjukhuset i Örebro

Visar översikter (5)

Prenumerera på våra nyhetsbrev