Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lipidrubbningar

 • Rubrik
  Författare

 • Ateroskleros (åderförkalkning)
 • Professor Göran K Hansson, Institutionen för medicin och Centrum för molekylär medicin /Karolinska Institutet

 • Diabetesdyslipidemi
 • Professor, överläkare Åke Sjöholm, Medicinkliniken Gävle sjukhus/Högskolan i Gävle

 • Hyperkolesterolemi
 • Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

 • Hyperkolesterolemi, familjär
 • Docent, överläkare Owe Johnson, Hjärtcentrum NUS /Norrlands universitetssjukhus

 • Hyperlipidemi, kombinerad
 • Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

 • Hypertriglyceridemi
 • Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

 • Lipoprotein(a), Lp(a)
 • Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

 • Metabola syndromet
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Visar översikter (8)

Prenumerera på våra nyhetsbrev