Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Neurokirurgi

 • Rubrik
  Författare

 • Arteriovenösa missbildningar (AVM) i hjärnan
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, ME Neurokirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Bitr överläkare Ernest Dodoo, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Arteriovenösa missbildningar i ryggmärgen (spinala AVM)
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, ME Neurokirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Cerebrala aneurysm, icke rupturerade
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, ME Neurokirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Cervikal spondylos, inklusive diskbråck i halsrygg, och "reumanacke"
 • Professor Mikael Svensson, ME Neurokirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Bitr Överläkare Anders Fytagoridis, ME Neurokirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Chiari-missbildningar i hjärnan
 • Professor Mikael Svensson, ME Neurokirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Frakturer i kraniet, inklusive skallbasfrakturer
 • Professor Mikael Svensson, ME Neurokirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Gammaknivskirurgi
 • Docent Petter Förander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, ME Neurokirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Halsryggsskador (med eller utan ryggmärgsskador)
 • Professor Mikael Svensson, ME Neurokirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Överläkare Lars Kihlström, ME Neurokirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Bitr Överläkare Anders Fytagoridis, ME Neurokirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Hjärnskador, traumatiska (TBI) – barn
 • Med dr, överläkare Zandra Olivecrona, Sektionen för neurokirurgi, anestesi- och intensivvårdsavdelningen/Universitetssjukhuset Örebro
  Överläkare Margaretha Lannge, Barnkirurgiska verksamheten/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
  Docent, överläkare Johan Undén, Anestesikliniken/Malmö allmänna sjukhus
  Överläkare Hans Winberg, Barnkirurgen/SUS Lund

 • Hjärnskador, traumatiska (TBI) – vuxna
 • Professor Mikael Svensson, ME Neurokirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Johan Undén, Anestesikliniken/Malmö allmänna sjukhus
  Docent, överläkare Hans Johnsson, Medicinkliniken/Karolinska universitetssjukhuset Solna
  Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Hjärntumörer
 • Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, ME Neurokirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Leg. läk. Inti Harvey Peredo, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Hydrocefalus, icke-kommunicerande
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Hydrocefalus, kommunicerande
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, Specialistläkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Hypofystumörer
 • Docent, överläkare Oskar Ragnarsson, Endokrinologimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Kraniosynostoser
 • Professor, överläkare Per Enblad, Verksamhetsområde Neurokirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Med dr, överläkare Pelle Nilsson, Verksamhetsområde Neurokirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Anders Lewén, Verksamhetsområde Neurokirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Normaltryckshydrocefalus, idiopatisk (iNPH)
 • Professor emeritus, överläkare Carsten Wikkelsö, Neurologi /Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Organdonation
 • Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset

 • Shunt vid hydrocefalus
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, Specialistläkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Skallbastumörer
 • Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, ME Neurokirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Smärta, neuropatisk
 • Med dr, spec i algologi, allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin Franco Macrì, /Uppsala

 • Smärta, ryggmärgsstimulering
 • Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, AnOpIva kliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Subaraknoidalblödning
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, ME Neurokirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Synkope och övergående medvetandeförlust
 • Överläkare Olof Lekholm, Akutmottagningen/Alingsås Lasarett

 • Total hjärninfarkt
 • Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset

Visar översikter (24)

Prenumerera på våra nyhetsbrev