Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Övrigt

 • Rubrik
  Författare

 • Antitrombin
 • ST-läkare Olga Tagkalou, Klinisk kemi och transfusionsmedicin/Länssjukhuset i Kalmar

 • Ballistik på akuten
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bilirubin
 • ST-läkare Mohammed Hadi, Klinisk Kemi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bristsjukdomar
 • Universitetssjukhusöverläkare Lars Ellegård, Klinisk Nutrition/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Enteral nutrition vid cancervård
 • Dietisternas Riksförbunds sektion inom onkologi, /

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Infosökning
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Kritisk granskning
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – RCT
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Systematisk översikt
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Tolkning av resultat
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Översikt
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • HBT-frågor
 • Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Lymfödem
 • Docent, leg fysioterapeut Karin Johansson, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds Universitet /
  Professor, överläkare Håkan Brorson, Lunds universitets cancercentrum, Institutionen för kliniska vetenskaper/Lunds Universitet

 • Läkarintyg och utlåtanden för asylsökande
 • Professor Kjell Asplund, Statens medicinsk-etiska råd (SMER)/Socialdepartmentet

 • Marfans syndrom
 • Docent, överläkare Erik Björck, Klinisk genetik/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Medicinsk statistik – diagnostiska tester
 • Överläkare/professor Jonas F. Ludvigsson, Barnkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro/Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
  Professor Anders Ekbom, Enheten för klinisk epidemiologi/Karolinska Institutet

 • Muntorrhet
 • Docent, övertandläkare Inger Wårdh, Institutionen för odontologi/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Nutritionsbehandling vid cancer
 • Dietisternas Riksförbunds sektion inom onkologi, /

 • Parenteral nutrition vid cancervård
 • Dietisternas Riksförbunds sektion inom onkologi, /

 • Patientcentrerad konsultation
 • Specialist i allmänmedicin Staffan Ahlkvist, /VC Bagaregatan, Nyköping
  Klinisk adjunkt Charlotte Hedberg, Sektionen för allmänmedicin /Karolinska institutet

 • Pompes sjukdom
 • Med dr, biträdande överläkare Martin Engvall, Klinisk genetik och CMMS/Karolinska universitetssjukhuset Solna

 • Skadedokumentation
 • Specialist i Rättsmedicin Ulf Jonsson, /Rättsläkarna i Väst AB
  Specialist i rättsmedicin Marcus Grelsson, / Rättsläkarna i Väst AB

 • Sköra äldre och läkemedel
 • Överläkare Eva Oskarsson, Sundsvalls sjukhus /Region Västernorrland
  Leg Apotekare, AT-läkare Emelie Sörqvist Fagerberg, /

 • Strömgenomgång (elolycka)
 • Elsäkerhetsingenjör Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB/Säter
  Överläkare Martin Tondel, Arbets- och miljömedicin/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
  Elingenjör Magnus Carlsson, Borealis AB/Stenungsund
  Electrical Safety Champion Leif Bodin, ABB Power Grids Sweden AB/Västerås
  Pensionerad överläkare Anna Blomqvist, /Halmstad

 • Trauma – epidemiologi och organisation
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Åksjuka
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  Specialist i allmänmedicin Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

Visar översikter (26)

Prenumerera på våra nyhetsbrev