Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Smärta

 • Rubrik
  Författare

 • Diskbråck – ländrygg
 • Överläkare Yara Asterfjord, GHP Spine Center/Göteborg

 • Fibromyalgi
 • Professor, överläkare Eva Kosek, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap /Karolinska Institutet och Stockholm Spine Center

 • Huvudvärk, allmänt
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/vice ordförande Svenska huvudvärkssällskapet

 • Huvudvärk, cervikogen
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/vice ordförande Svenska huvudvärkssällskapet

 • Huvudvärk, primär utredning
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/vice ordförande Svenska huvudvärkssällskapet

 • Klusterhuvudvärk (Hortons huvudvärk)
 • Docent, överläkare Ingela Nilsson, ME Neurologi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Elisabet Waldenlind, ME Neurologi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Anna Steinberg, ME Neurologi/Karolinska universitetssjukhuset Solna

 • Lumbago
 • Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
  Docent, överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet

 • Migrän
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/vice ordförande Svenska huvudvärkssällskapet
  Med dr, biträdande överläkare Anna Sundholm, ME Neurologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Ledamot Huvudvärkssällskapets styrelse

 • Palliativ vård – smärtbehandling
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Ryggsmärta/besvär och träning av bålkontroll
 • Docent, leg sjukgymnast spec OMT Eva Rasmussen Barr, Sektionen för sjukgymnastik/Karolinska Inst

 • Segmentell rörelsesmärta (SRS)
 • Specialistläkare ortopedi Hans Laestander, Spine Center/Göteborg

 • Skelettmetastaser
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Smärta, akut
 • Vårdenhetsöverläkare Olaf Gräbel, AN/OP/IVA/SU/Östra

 • Smärta, akut och procedurrelaterad – barn och ungdomar
 • Med dr, överläkare Stefan Lundeberg, Smärtbehandlingsenheten/Astrids Lindgrens barnsjukhus/Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

 • Smärta, analys
 • Med dr Henrik Norrsell, Multidisciplinärt Smärtcentrum/SU/Östra Sjukhuset

 • Smärta, cancerrelaterad – behandling
 • Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, AnOpIva kliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Smärta, långvarig – barn och ungdomar
 • Med dr, överläkare Stefan Lundeberg, Smärtbehandlingsenheten/Astrids Lindgrens barnsjukhus/Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

 • Smärta, långvarig – hos äldre
 • Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, AnOpIva kliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Smärta, neuropatisk
 • Med dr, spec i algologi, allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin Franco Macrì, /Uppsala

 • Smärta, nyfödda
 • Med dr Marie Anell-Olofsson, BIVA/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
  Med dr Björn A Larsson, Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Stockholm

 • Smärta, postoperativ – vuxna
 • Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, AnOpIva kliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Smärta, ryggmärgsstimulering
 • Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, AnOpIva kliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Smärtlindring vid knä- och höftplastik, lokal infiltrationsanalgesi (LIA)
 • Med dr Tord Röstlund, Ortopedkliniken/Hallands Sjukhus

Visar översikter (23)

Prenumerera på våra nyhetsbrev