Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Allmänt
Klicka på
patienten
Antikoagulation/Koagulation

 • Rubrik
  Författare

 • Antikoagulantia, nya perorala – åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp
 • Professor, överläkare Peter J Svensson, Koagulationscentrum/SUS, Malmö
  Professor, överläkare Anders Själander, Umeå universitet, Medicinkliniken/Sundsvalls sjukhus

 • Antikoagulantia, perorala – översikt
 • Professor, överläkare Peter J Svensson, Koagulationscentrum/SUS, Malmö
  Professor, överläkare Anders Själander, Umeå universitet, Medicinkliniken/Sundsvalls sjukhus

 • APT-tid och PK (INR)
 • Specialistläkare Johan Skogö, /Västmanlands sjukhus

 • Artäremboli / trombos (akut arteriell icke-traumatisk ocklusion i nedre extremiteterna)
 • Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet

 • AVK – åtgärder vid höga PK-INR, blödning eller akutoperation
 • Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Valerie Bockisch, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
  Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • AVK – åtgärder vid låga PK-INR och inför elektiva ingrepp
 • Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Valerie Bockisch, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
  Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • AVK-behandling – självtestning och egenvård
 • Professor, överläkare Tomas Lindahl, Klinisk kemi/Universitetssjukhuset Linköping

 • AVK-behandling, antikoagulation
 • Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Valerie Bockisch, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
  Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Blödning och blödningschock
 • Överläkare Louis Riddez, Kirurgiska kliniken och Traumaenheten/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Djup ventrombos, DVT
 • Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Överläkare Sofia Ekdahl, Medicin/Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
  Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • DVT/lungemboli vid graviditet, m m
 • Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Gastrointestinal blödning, övre, akut
 • Docent, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Hemofili (blödarsjuka typ A och B)
 • Överläkare Tony Frisk, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
  Överläkare Susanna Ranta, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
  Överläkare Pia Petrini, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
  Överläkare Maria Magnusson, Barnkoagulationscentrum/Astrids Lindgrens barnsjukhus samt Sektion Koagulation, Karolinska Universitetssjukhuset

 • Heparininfusion (heparin 5 000 E/ml)
 • Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Karotisstenos (extrakraniell cerebrovaskulär sjukdom)
 • Överläkare Katarina Björses, Kärlkliniken /Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Koagulationsutredning
 • Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Anna Olsson, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Lungemboli
 • Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Överläkare Sofia Ekdahl, Medicin/Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
  Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Lågmolekylära hepariner, LMH
 • Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
  Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Perifer ocklusiv artärsjukdom – anamnes, status och utredning
 • Universitetslektor, överläkare Joakim Nordanstig, Kärlkirurgiska sektionen, verksamhetsområde Hybrid och Intervention/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • PK(INR) – Protrombinkomplex
 • Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Primär immunologisk trombocytopeni, nydiagnostiserad (ITP)
 • Med dr, överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Trombolys vid DVT/lungemboli
 • Överläkare Sofia Ekdahl, Medicin/Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Trombosbehandling, poliklinisk
 • Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Överläkare Sofia Ekdahl, Medicin/Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
  Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Visar översikter (23)

Prenumerera på våra nyhetsbrev