Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Allmänt
Klicka på
patienten
Hudsjukdomar

 • Rubrik
  Författare

 • Acanthosis nigricans
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Akne
 • Docent Mats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd

 • Aktinisk keratos
 • Professor, universitetssjukhusöverläkare John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Asteatotiskt eksem och Neurodermatit
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Aterom (talgkörtelcysta)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Atopiskt eksem
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Basalcellscancer
 • Professor, universitetssjukhusöverläkare John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bensår, venösa
 • Överläkare Lill-Marie Persson, Hud/Skaraborgs sjukhus

 • Blåsdermatoser
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Brännskador, mindre
 • Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Brännskador, större
 • Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Filip Fredén, Brännskadecentrum, AnOpIVA/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Burulisår och andra hudinfektioner med atypiska mykobakterier
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • CD30+ lymfoproliferativa sjukdomar: Lymfomatoid papulos och primärt kutant anaplastiskt storcelligt CD30+ lymfom
 • Specialistläkare Karolina Wojewoda, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Chirurgia minor – naevus och "knutor"
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Skånes Universitetssjukvård
  Professor Christian Ingvar, VO Kirurgi /Skånes Universitetssjukvård

 • Chirurgia minor – hudsuturering
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Skånes Universitetssjukvård
  Professor Christian Ingvar, VO Kirurgi /Skånes Universitetssjukvård

 • Dermatoskopi – en kort översikt
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Erysipelas – rosfeber
 • Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Erythema nodosum (knölros)
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Erythrasma
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Exanthema subitum (tredagarsfeber)
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Follikulit (hårsäcksinflammation)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Fotsvamp, tinea pedis
 • Docent Taavi Kaaman, Mykolab/Stockholm

 • Främmande kropp i huden
 • Med dr, specialistläkare, Hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson, /Region Blekinge
  Med dr, Biträdande överläkare Emma Turesson, Ortopedkliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Furunkulos och hidroadenit, recidiverande
 • Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Granuloma annulare
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Herpes simplexvirus typ 1
 • Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hidradenitis suppurativa (varig svettkörtelinflammation)
 • Specialistläkare Victoria Marmgren, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Despoina Kantere, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hudbiopsi
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huvudlöss
 • Överläkare Lill-Marie Persson, Hud/Skaraborgs sjukhus

 • Hyperhidros
 • Specialistläkare Lykke Barck, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Kristina Maltese, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Håravfall (alopeci)
 • Docent Taavi Kaaman, Mykolab/Stockholm

 • Idiopatiska inflammatoriska myopatier
 • Överläkare Balsam Hanna, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Impetigo (svinkoppor)
 • Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Kondylom
 • Docent Arne Wikström, Hudkliniken/Sesam/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Kongenitalt melanocytärt nevus (Medfödda nevus, KMN)
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Kontakteksem
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Kronisk spontan urtikaria
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Kutana vårtor
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Lichen planus
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Lichen sclerosus
 • Professor, överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 • Läkemedelsreaktioner och hud
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Malignt melanom i huden
 • Professor, universitetssjukhusöverläkare John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Malignt melanom, metastaserat
 • Docent, överläkare Lars Ny, Onkologi/ Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Mastocytos
 • Med dr, överläkare Mattias Mattsson, Hematologmottagningen/Akademiska Sjukhuset

 • Merkelcellskarcinom
 • Professor, universitetssjukhusöverläkare John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Mohs kirurgi
 • Professor, universitetssjukhusöverläkare John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Mollusker
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Mycosis fungoides och Sezarys syndrom
 • Specialistläkare Karolina Wojewoda, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Amra Osmancevic, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Nagelsvamp
 • Docent Taavi Kaaman, Mykolab/Stockholm

 • Necrobiosis lipoidica
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Nevus sebaceus
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Nummulärt (mikrobiellt) eksem och Staseksem
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Perioral dermatit (POD)
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Pityriasis alba
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Pityriasis rosea (medaljongsjuka)
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Pityriasis versicolor
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Porfyria cutanea tarda (PCT)
 • Med dr, överläkare Mikael Alsterholm, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Daphne Vassiliou, Porfyricentrum/Centrum för medfödda metabola sjukdomar och Medicinsk Enhet Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Psoriasis
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Amra Osmancevic, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Psoriasisartrit
 • Docent Ulla Lindqvist, Reumatologkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Pustulosis palmoplantaris (PPP)
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Rosacea
 • Docent Mats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd

 • Sarkoidos, extrapulmonell
 • Professor emeritus Anders Eklund, Medicinsk enhet, Lung Allergi/Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Solna

 • Seborroisk keratos
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Seborroiskt eksem (mjälleksem)
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Skabb
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Skivepitelcancer i solbelyst hud
 • Professor, universitetssjukhusöverläkare John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Solskydd
 • Med dr, spec läk Helena Gonzalez, Hemigon Dermatologdoktorn AB /Göteborg/

 • Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS)
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Sweets syndrom (febril neutrofil dermatos)
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Syfilis
 • Docent, överläkare Petra Tunbäck, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
 • Docent, överläkare Mats Dehlin, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Systemisk skleros (Sklerodermi, SSc)
 • Överläkare Egidija Sakiniene, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Sårskador
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Skånes Universitetssjukvård
  Med dr, specialistläkare, Hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson, /Region Blekinge
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Tinea capitis (ringorm i hårbotten)
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Tinea corporis (ringorm)
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Tinea inguinalis (ljumsksvamp)
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Tinea manuum (handsvamp)
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Venös insufficiens
 • Med dr, specialistläkare Helen Sinabulya, Kärlkirurgiska Kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Vitiligo
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Visar översikter (79)

Prenumerera på våra nyhetsbrev