Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Videoarkivet

Nedan finns direktlänkar till videosekvenser på externa webbplatser.
För att kunna se filmerna kan videospelare behöva laddas ned till din dator om sådan ej är installerad.

Sonder, katetrar och implantat

Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG)

Överläkare Lars-Göran Larsson, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro

Inläggningsteknik vid perkutan endoskopisk gastrostomi – PEG.

Spela upp

Repositionering och rensning av PD kateter

Överläkare Lars-Göran Larsson, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro

Åtgärd vid problem med peritonealdialyskaterar.

Svårigheter att spola in och tömma ut dialysvätska är inte ovanligt. Beror ofta på att en fettkolv byggts upp inne i katetern och pluggar igen lumen. En annan orsak är att omentfett lagt sig tätt intill katetern och ockluderar hålen utifrån. För att åtgärda detta kan man utföra en diagnostisk laparoskopi, repositionera och rensa katetern. Detta visas på filmen.

Spela upp

Thoraxdrän, inläggning

Överläkare Lars-Göran Larsson, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro

Filmen visar tekniken vid inläggning av thoraxdrän.

Spela upp

Venfriläggning

Överläkare Lars-Göran Larsson, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro

Venös friläggning. T ex i det akuta skedet på traumapatienter.

Spela upp

Prenumerera på våra nyhetsbrev